top of page

YÖNETİM KURULU

Başkan
Eren Özlü
eozlu@gsuik.co

Başkan Yardımcıları
Dila İnoğlu
dinoglu@gsuik.co

İrem Bakek
ibakek@gsuik.co

Sayman
T. Yankı Tan
tytan@gsuik.co

Genel Sekreter
Eylül Şahinoğlu esahinoglu@gsuik.co

Genel Sekreter Yardımcısı
G. Aytuğ Akarlar
aakarlar@gsuik.co

Denetim Kurulu Başkanı
Nilay Atabek
natabek@gsuik.co

bottom of page